Piemiņa

SIA Rītausma dibinātāja Valda Bekina (09.06.1961.-25.02.2015.)

2015. gads

 Ļoti agrs un iecerēm bagāts pavasaris – būs cīruļu puteņi, būs baltu, dzeltenu un zilu vizbuļu simfonija, bet tā vairs neskanēs mūsu Valdai.

Domās izstaigājam viņas dzīves takas no bērnības Sēlpils pakalnos līdz otra lielākā dārzeņu audzēšanas uzņēmuma Latvijā radīšanai un ilggadējai vadīšanai. Valda Bekina dzimusi darbīgā ģimenē kur godā darba tikums un tieksme izglītoties. Skolas gaitas Valda uzsāka Sēlpils 8-gadīgajā skolā un ar labām sekmēm to pabeidza 1976.gadā. Klasesbiedri Valdu atceras kā meiteni ar garu bizi, ļoti sabiedrisku, enerģisku, un draudzīgu. 1979.gadā viņa pabeidza Jēkabpils 1.vidusskolu (tagad Jēkabpils Valsts ģimnāzija). Vēlāk beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultāti un augstskolā “Turība” ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.

Pēc LLA beigšanas jaunā speciāliste atnāca strādāt uz agrofirmu. 1993.gadā tiek dibināta  SIA „Rītausma”. Darbs Valdai nekad nav bijis tikai iztikas avots, tas ir bijis dzīvesveids un tādēļ 1998. gadā un 2007. gadā par saimniecības sasniegumiem dārzkopībā saņēmusi konkursa “Sējējs” laureāta diplomus. Valdai piemita fantastiskas darba spējas. Tika nodibināti kontakti un apgūta labākā pieredze un tehnoloģijas no kolēģiem Vācijā, Krievijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē.

Valda Bekina bija gandarīta, ka siltumnīcās dārzeņu audzēšana ne ar ko neatšķiras no, piemēram, Holandes līmeņa un maksimāli tika domāts par strādnieku ērtību, lai strādniecēm nav lieki jālokās un jāstaigā lieli attālumi, jo līnijas audzēšanas renes viņām “pienāk” klāt. Mēs cienījām mūsu vadītāju un saucām viņu par Mammu. Tagad jūtamies kā bārenes.

Ar cieņu un pateicību Valdu atceras visi ar ko viņai nācies tikties: Vides pārvaldē atceras, ka Valda precīza, kā pulkstenis ieradusies ar atskaitēm, Jēkabpils Sv.Gara klosterī, skolās u.c. atceras, ka viņa no sirds ziedojusi.

 

SIA „Rītausma” kolektīvs